top of page

HorseBodyforming

HorseBodyforming (HBF) är ett träningsprogram som utvecklats av Franz Grünbeck för att systematiskt lösa upp Blockader och Rörelsebegränsningar i hästen och att hjälpa komma ut från Bärighetsproblem.

.

Den består huvudsakligen av de 2 grundpelarna "statisk Fasciaterapi" och "Longering med bodyformaren enligt förutbestämda gångvägar"

Jag avslutade min utbildning 2022/23 som HorseBodyforming Instruktör och Fasciaterapeut framgångsrikt hos Franz Grünbeck i Österrike

aktivierte ventrale Kette mit dem Bodyformer
aktiverad ventrala Kedja med hjälp av Bodyformern

Bodyformare för häst

 Med hjälp av HorseBodyformaren (platta under magen) aktiveras bukmusklerna i rörelse och en fysiologisk spänning och avslappning av densamma uppstår. Som ett resultat enligt lagen om antagonistisk hämning, frigörs de vanligtvis smärtsamt spända ryggmusklerna och kan slappna av. Även knäproblem kan förbättras inom några veckor.

Bakdelen blir mer aktiv och kan därför utveckla mer lastkapacitet.

Hästarna börjar också att lyfta mankområde inom kort tid.

Eftersom hästens rörelser har en direkt inverkan på den fritt svängande plattan ger den hästen omedelbar feedback om rörelsekvaliteten (muskulera trötthet = hög kaströrelse), genom att konsekvent höja manken/ bålen blir Kaströrelserna betydligt mindre, plåtsignalen reduceras omedelbart, den försvagade överlinjen kan sträcka sig och utvecklas och hästen börjar att fjädra.

Detta skapar en stabil häst med stor bärighetsförmågen.

 Gångväger och
Mobility Bridle

De förutbestämda gångvägar hjälper å ena sidan att öka rörligheten hos hästen, å andra sidan lär hästen sig att fokussera mer på de uppgifter som ges till honom och att uppfatta människor mer.

Den ofta sedda yttre orienteringen minskas och hästarna blir mer reaktiva. 

Genom att varva cirklar och raka linjer samt att trampa sidleds med fram- och bakben skapas en variation av rörelse, vilket är absolut nödvändigt för fysiologiska rörelsemönster.

Mobility Bridlen leder hästarna till skillnad från många andra träningsträns över underkäken, på så sätt hjälper den hästen att slappna av underhalsstrukturer som ofta är smärtsamt spända.

Om dessa är avslappnade har detta en positiv effekt på bröstmusklerna och överlinjen. Detta kommer att göra bålen mer mobil och manken kan lyftas lättare.

Bodyformer in Gebrauch
Bodyformer i användning
Faszienrad
Fasciahjul

Statisk fasciaträning

Först och främst hjälper statiskt fasciaträning till att lokalisera och lösa upp smärtsamma strukturer. Endast när hästen kan röra sig utan smärta blir den mentalt stabil och kan lära sig. Detta är grundkravet för all vidareutbildning, utan hästens mentalt samtycke nås inga fysiska framsteg. 

När hästen lär sig att släppa de spända strukturerna,  kan blockader bli lösta och den allmänna rörligheten förbättras tydligt.

Med fasciahjulet stimuleras fria nervändningar, som förekommer i det ytliga fasciaväven, de vidareförar rörelseinformation från de omgivande musklerna direkt till hjärnan, därmed också den önskade avslappningen. Om hästen kan slappna av muskeln eller muskelgruppen som jag jobbar på skickar jag genast in hästen i det som kallas Minnespaus. Detta tjänar till att spara känslan av avslappning hästen just har lärt sig och för att skriva över informationen om "spända, smärtsamma muskler" i hjärnan.

Med upprepning tränar du hästen en ny kroppskänslan,  den så kallade smärtminne är överskriven med positiva upplevelser.

bottom of page