top of page

Betingelser

Dessa är de allmänna villkoren (GTC). Denna mall innehåller exempeltext, är inte komplett och kan inte publiceras. Villkoren tjänar till att skydda webbplatsägare. Här kan du ange dina egna avtalsvillkor och fullgöra din skyldighet att lämna information. När det gäller en nätbutik kan detta informationskrav t.ex. B. Inkludera detaljer om varor, priser och villkoren för kontraktsslut, uppsägning och återkallelse. De allmänna villkoren ska innehålla rubriker och vara lämpliga formulerade för ditt eget företag. För att säkerställa att dina villkor överensstämmer med juridiska regler, låt dem kontrolleras av en erfaren advokat.

bottom of page